Algemene voorwaarden

Alle spulletjes, die ik aanbied zijn tweedehands en meestal ook in gebruik geweest.
Dat vind ik juist zo mooi, de dingen hebben een stukje geschiedenis.
Want zoals "Brocante" letterlijk vertaald betekent: Handel in Oudheden.
Bij het artikel vermeld ik altijd even, of er iets aan mankeert, dus hoe de staat is.


Officiele voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van BrocanteGrannyMai bij de uitvoering van opdrachten die afkomstig zijn van deze webwinkel. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door BrocanteGrannyMai; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.


Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kun je de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kun je schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@brocantegrannymai.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden (voor eigen rekening en risico!!!!!).
Na ontvangst, stuur ik een mailtje, dat het bedrag van het artikel wordt teruggestort op je rekening. Dit bedrag is zonder je betaalde verzendkosten.

Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

BrocanteGrannyMai
De Kampen 137
7943 HD Meppel


Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht.


Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Verzendwijze
Prijzen voor verzending, zoals aangegeven door Post.nl
Wil je een pakket verzekerd op laten sturen, dan zijn de kosten €13,55 tot 10 kg.
Wij verpakken alles zeer zorgvuldig en rekenen hier ook geen extra kosten voor.
DAAROM IS HET RISICO VOOR VERZENDING TEN ALLE TIJDE VOOR DE KLANT.

"Opsparen",
Om tot het gewicht van 10 kg te komen en binnen een meter qua afmeting
van de doos te blijven, mag je opsparen. Het artikel wat je besteld, ga je gewoon betalen,
en dan hou ik in de gaten wanneer het verstuurd moet worden.
bij je laatste bestelling komt dan de verzendkosten van bijv 6,75.
Dit opsparen kan tot 3 maanden na je 1e bestelling.


(C) 2009 - 2020 Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken